Dịch Vụ Bảng Giá Dịch Vụ

Web Cá Nhân

 • Web Chuẩn SEO
 • Tương Thích Mobile
 • SEO Từ Khóa
 • 3 Năm Bảo Hành
 • Tặng Domain
 • Tăng Hosting 1G
 • Giao Diện Theo Mẫu
đ 5.000.000
Liên Hệ

Thương Mại Điện Tử

 • Web Chuẩn SEO
 • Tương Thích Mobile
 • SEO Từ Khóa
 • 3 Năm Bảo Hành
 • Tặng Domain
 • Tăng Hosting 1G
 • Thiết Kế Giao Diện
đ 12.000.000
Liên Hệ

Gói Cơ Bản

 • 10 Bài Web
 • 15 Bài Facebook
 • Phân tích từ khóa
 • Bài viết Seo nhiều từ khóa
 • Chia sẻ bài viết Fanpage
 • Sáng tạo Mini Game
đ 3.000.000 Tháng
Liên Hệ

Chuyên Nghiệp

 • 30 Bài Web
 • 40 Bài Facebook
 • Phân tích từ khóa
 • Bài viết Seo nhiều từ khóa
 • Chia sẻ bài viết Fanpage
 • Sáng tạo Mini Game
đ 7.000.000 tháng
Liên Hệ

Bảng Giá Hosting Báo Giá Hosting

đ 53.000

Cá nhân

 • Dung lượng: 2GB
 • Băng thông: 50GB
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • My SQL: 2
 • Addon Domain: 1
 • SSL: Free
 • Quản trị: Cpanel
Đăng Ký
đ 73.000

Cá Nhân ++

 • Dung lượng: 3GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • My SQL: 3
 • Addon Domain: 1
 • SSL: Free
 • Quản trị: Cpanel
Đăng Ký
đ 115.000

Chuyên Nghiệp

 • Dung lượng: 5GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • My SQL: 6
 • Addon Domain: 2
 • SSL: Free
 • Quản trị: Cpanel
Đăng Ký
đ 155.000

Cao Cấp

 • Dung lượng: 7GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • My SQL: 9
 • Addon Domain: 3
 • SSL: Free
 • Quản trị: Cpanel
Đăng Ký